Åkerpilört
Polýgonum Persicária

Åkerpilört
Familj
Andra namn
Storlek
Blommar
Förekomst
Biotop
Kort beskrivning
Slideknäväxter - Polygonaceae
-
2 - 5 dm
Juli - augusti
Tämligen allmän
Åkrar, tomter, stränder, vägkanter
Blommar med ljusröda blommor i täta, cylindriska ax. Bladen är lansettlika; ofta svartfläckiga. Stjälkarna kan vara röda men är oftast gröna.


Åkerpilört
Mitt första möte med åkerpilört skedde på samma dag och plats som bilden ovan togs. Fast då trodde jag det var vattenpilört. Nu vet jag bättre. Efter denna dag hittade jag åkerpilört lite här och var på mina fotoexkursioner. Den är dock inte helt lätt att få syn på då den gärna växer bland högt gräs eller vass.

Fotogalleri

Åkerpilört  Åkerpilört
© Lars G Brunkman - All rights reserved
Senaste uppdatering 2004-12-10