Älgört
Filipéndula Ulmária

Älgört
Familj
Andra namn
Storlek
Blommar
Förekomst
Biotop
Kort beskrivning
Rosväxter - Rosaceae
Älggräs
0,5 - 1 m
Juni - augusti
Allmän
Fuktig ängsmark, stränder
Blommar med gulvita blommor i rik, toppställd samling. Bladen är fåpariga med sågade småblad och ett stort, flikigt uddblad. Örten är starkt doftande.


Älgört
Älgört får sägas vara en omisskännlig ört. Små exemplar kan dock förväxlas med släktingen brudbröd. Blommande älgört ger, i alla fall på mig, ett ulligt intryck. Den växer gärna i större bestånd men kan också uppträda några få plantor tillsammans.
Älgört är mycket uppskattad av insekter, kanske i synnerhet bin, något jag fått erfara när jag fotograferat den. De har inte stuckit mig (än) men de har blängt ilsket på mig genom objektivet.

© Lars G Brunkman - All rights reserved
Senaste uppdatering 2004-12-10