Frossört
Scutellária galericuláta

Frossört
Familj
Andra namn
Storlek
Blommar
Förekomst
Biotop
Kort beskrivning
Kransblommiga - Lamiaceae
-
2 - 4 dm
Juli - augusti
Tämligen allmän
Fuktiga ställen
Blommar med blå blommor som sitter ensamma eller parvis. Kronans överläpp är välvd. Fodret är tvåläppigt. Bladen är avlånga, glest och svagt naggade; de mellersta har tvär eller hjärtlik bas.


Frossört
Detta är en tämligen omisskänlig växt som väl bara kan förväxlas med släktingen toppfrossört. Denna är dock mindre och har, som namnet antyder, blommorna samlade i stjälkens topp.

© Lars G Brunkman - All rights reserved
Senaste uppdatering 2004-12-13