Gökblomster
Lychnis flos-cúculi

Gökblomster
Familj
Andra namn
Storlek
Blommar
Förekomst
Biotop
Kort beskrivning
Nejlikväxter - Caryophyllaceae
-
3 - 6 dm
Juni - juli
Allmän
Fuktig ängsmark, diken
Blommar med ljusröda, djupt flikiga blommor i glesa, långskaftade knippen. Bladen är tunglika eller smalt lansettlika.


Gökblomster
När jag först såg gökblomster trodde jag att det var en växt på god väg att blomma ut. De djupt flikiga kronbladen förvillade mig. Nu var det nog även så att växten faktiskt var i slutet av sin blomning.
Gökblomster torde knappast kunna förväxlas med någon annan växt.

© Lars G Brunkman - All rights reserved
Senaste uppdatering 2004-12-13