Gulplister
Láminum galeobdólon

Gulplister
Familj
Andra namn
Storlek
Blommar
Förekomst
Biotop
Kort beskrivning
Kransblommiga - Lamiaceae
-
2 - 3 dm
Maj - juni
Sällsynt
Lövskog
Påträffas främst i bokskog och kan där växa i rätt så stort antal. Blommorna är gula. Bladen är hjärtlika och inte sällan vitfläckiga.


Gulplister
Bland de första växter jag fotograferade var gulplister mycket tack vare att den växer i en skog väl inom stadens gränser. Först hittade jag bara ett par exemplar, men ett drygt tiotal meter längre bort var marken nästan täckt av de vackert gula och gröna växterna.
Gulplister är en skogsväxt till skillnad från släktingen vitplister som verkar att kunna växa nästan var som helst. Mjuk- och röd- och flikplister föredrar åkrar.

Fotogalleri

Gulplister  Gulplister
© Lars G Brunkman - All rights reserved
Senaste uppdatering 2004-12-14