Harkål
Lápsana commúnis

Harkål
Familj
Andra namn
Storlek
Blommar
Förekomst
Biotop
Kort beskrivning
Korgblommiga - Asteraceae
-
0,5 - 1 m
Juli - september
Allmän
Odlade ställen, skogsvägar
Blommar med gula blommor. Korgarna sitter i gles kvast. De nedre bladen är skaftade med små nedre flikar och stor, brett oval ändflik. De övre bladen är lansettlika.


Jag har så här långt endast träffat på harkål en enda gång och det var vid en liten ängsväg. Där växte även bl a stånds, blåeld och gråbinka.
Harkål är mycket lik skogssallat men skiljs från denna på lite större blomkorgar.

© Lars G Brunkman - All rights reserved
Senaste uppdatering 2004-12-14