Lokaler
Beskrivningar av några olika biotoper
Lokaler jag brukar besöka
Det kan kanske vara intressant att få vart jag brukar bege mig med min kamera (och blombok). Därför ska jag på de följande sidorna berätta om och beskriva några av de platser jag oftast besöker.
Varje lokal kommer att beskrivas i tre steg. Först ges en allmän beskrivning av den, därefter beskrivs biotopen (biotoperna) som representeras där och slutligen presenetras ett urval av de olika växter man kan påträffa där.
Det kommer inte att finns så värst många foton i denna avdelning, men ett och annat blir det säkert
För att läsa om en lokal klicka på namnet i menyn till höger.
Mycket nöje!

© Lars G Brunkman - All rights reserved
Senaste uppdatering 2004-12-18