Långeberga
Sällsynta växters hemvist

Bilder
Långeberga
Vägen in

Långeberga
Den lilla fuktängen

Långeberga
Enbuskar
Allmänt
Långeberga är ett område jag upptäckte relativt sent (jämfört med andra). Det avgränsas i öster av EG:an som är ett mycket störande inslag med allt buller från trafiken. Ett industriområde har också börjat växa fram här, men detta kan faktiskt ha bidragit till den intressanta flora här finns.
Tidigare passerade en grusväg med viss biltrafik rakt igenom naturområdet från och till Vasatorps gård. Vägen finns kvar men är nu stängd för biltrafik och har även blivit lite smalare.

Biotop
Naturområdet består mest av skog och då både barr- och lövskog. Det finns en hel del ädellövträd här men även några lärkträd och ett litet område med enar. I utkanten ligger stora åkrar och intill den lilla vägen igenom ligger en liten fuktig äng. En bäck rinner strax utanför oh har vid industriområdet begåvats med en djup, ringlande fåra.
Själva industriområdet skiljer sig inte så mycket från andra sådana.

Växter
Jag kallar ju området "Sällsynta växters hemvist" och det är inte taget ur luften. Det är främst i inustriområdets närhet man kan träffa på dessa. Jag kan nämna ballongblomma, prärieoxalis, senapskål, höstrudbeckia, jättenattljus, rosenvial och praktlysing. Den senare är dock inte funnen vid industriområdet. Där har jag även påträffat jordrök.
I naturområdet kan träffa på fackelblomster, skogsstjärna, flenört, och sumpnoppa. Även bestånd av älgort, mjölkört, hampflockel och rosendunört är vanliga här. Det är även blekbalsamin.
Vid åkrarna kan man träffa på tussilago, pipdån, fårtunga och lomme för att nu bara nämna några.

© Lars G Brunkman - All rights reserved
Senaste uppdatering 2004-12-18