Mosshult
Lantlig idyll med skyddad skog (Väla skog)

Bilder
Mosshult
Skogen, naturreservatet

Mosshult
En av åkrarna

Mosshult
Busk- och ängsmark
Allmänt
Mosshult är mitt egna namn på detta område. Det är annars en gård i närheten. Området ligger nordost om Helsingborg med Berga industriområde alldeles nära. Skogen, en gammal, vacker lövskog, är klassad som naturreservat vilket dock inte har hindrat vissa politiker i staden att föreslå att järnvägen ska dras genom skogen istälet för att som nu passera utanför. Detta för att förse järnvägen med dubbelpår.
En liten grusväg passerar från Berga genom skogen och bort till Ödåkra, men det är bara på delen efter skogen som biltrafik är tillåten (vad jag vet).

Biotop
En stor del av området utgörs av skogen. Den är naturreservat och får därför i stor utsträckning vara ifred till gagn för såväl växterna som alla de fåglar som häckar här.
Bredvid skogen, på tre sidor om breder stora åkrar ut sig och väster om skogen finns en fuktäng. Ett vattendrag rinner där igenom. I övrigt utgörs området av buskig ängsmark.

Växter
I skogen kan man på våren träffa på Sankt Pers nycklar, den enda orkidé jag så här långt har sett, men även dvärghäxört finns här.
Längs grusvägen kan man träffa på en stor mängd olika växter som t ex pipdån, gullris, videört, rödklint, nässelklocka, fackelblomster, kåltistel, getväppling och smällglim. Men även arter som klibbkorsört, strandklo, vit sötväppling, gulsporre och den sällsynta arten strimsporre.
Stora bestånd av åkertistel och rosendunört finns här också och borta vid en skogsdunge kan man hitta Natt och Dag.

© Lars G Brunkman - All rights reserved
Senaste uppdatering 2004-12-18