Örby ängar
Där ängen möter havet

Bilder
Örby ängar
Betesmark

Örby ängar
Stranden mot Råå

Örby ängar
Cykelvägen över ängarna
Allmänt
Örby ängar ligger alldeles söder om Råå (se Råådalen!) och består av såväl en ganska stor strandäng som betes- och buskmark. En lång sandstrand inbjuder till sol och bad sommartid, men tyvärr kommer de flesta besökare i bil trots att det går alldeles utmärkt att ta sig hit på cykel. Det går även att komma hit med buss även om det innebär en mindre promenad.
På landborgen bortom ängarna tronar Sundsgårdens folkhögskola med en härlig utsikt över sundet (och givetvis även ängarna).
Söder om området och nedanför landborgen breder Rya golfbana ut sig. Många spelar golf här så det gäller att se upp för kringflygande golfbollar!

Biotop
I korthet består området av strand, strandäng, våt-, betes- och buskmark. Det finns även en dunge bestående av märkligt formade björkar. Strandängen är torr och på sina ställen närmast hedliknande.
Ovanför landborgen breder åkrar ut sig.

Växter
Då området bjuder på så omväxlande biotoper finns här en stor mängd arter. På strandängen kan man finna trift, monke, gråfibbla, ängsvädd, åkervädd, gulmåra, fyrkantig johannesört mm. På sensommaren lyser stora delar av ängen violett av ljung.
Strandängen avgränsas i öster av ett område med vatten och buskar. Här kan man finna knölsyska, frossört, vattenmynta, fackelblomster, nysört, puktörne och gulvial.
Vid betesmarkerna kan man påträffa bocktörne, gökblomster, kärleksört, blodrot, väddklint och rosenmalva.
I sydöstra delen finns ett par parkeringsplatser. Här finns bl a mörkt kungsljus, rödmire, blodnäva, femfingerort och rödmalva.
I övrigt kan nämnas arter som t ex axveronika, vattenkveronika, kåltistel, vägtistel, backtimjan, stortimjan, åkerpilört och backlök.
Bland det mest sällsynta jag sett här är röd hundrova och skårdaggkåpa.

© Lars G Brunkman - All rights reserved
Senaste uppdatering 2004-12-18