Pålsjö skog / backar
Stadsskog och kuperad terräng

Bilder
Pålsjö skog
Pålsjö skog
Skogen i vårskrud

Påösjö bäck
Bäcken vid kvarnen

Pålsjö backar
Pålsjö backar
En av flera små raviner här

Pålsjö backar
Träd vid betesmarken
Allmänt
Pålsjö skog är välkänd hos de flesta helsingborgare, inte minst hos de som idkar friskvård i form av joggning där. Det är en förhållandevis stor skog som delas i två delar av en väg som dels går ner till stranden och dels till Pålsjö backar. Den delar sig framför det pampiga Pålsjö slott som av någon anledning målats i en närmast laxrosa färg! Även järnvägen passerar genom skogen men i en ravin och märks därför inte så mycket. I södra delen, nära järnvägen, finns en bäckravin vars bäck rinner ner till den gamla Pålsjö kvarn.
Pålsjö backar, strax nordväst om ovannämnda skog, breder ut sig över ett rätt så stort och långsträckt område. Det ligger både ovanför och på landborgen med starkt kuperad terräng som följd. Här finner man vackra promenadstråk och det frekvent besökta vandrarhemmet Thalassa.
År 2002 företog kommunen en omfattande gallring av området för att inte den unika växtligheten skulle gå förlorad. Hur mycket som gick förlart på grund av de tunga maskinernas framfart återstår att se.

Biotop
Pålsjö skog är en lövskog som huvudsakligen består av bok, men även av andra sorters träd. Vid den djupa bäckravinen är skogen understundom sumpig.
Pålsjö backar bjuder på omväxlande löv- och barrträd. Det finns en granskog av ytterst litet format och en något större björkskog. På landborgens slänter finns bl a ekar och snår av bl a slån. Längre norrut breder en gles tallskog ut sig. Här finns även ett par stora åkrar och en nyligen anlagd betesmark.

Växter
Det som mest utmärker Pålsjö skog på våren är det stora beståndet av vitsippa, men även svalört förekommer då i riklig mängd. På sommaren kan man finna ett stort område med gulplister och senare breder dvärghäxörten ut sig här. Jag har även funnit ett bestånd rosenkronill, men det var i utkanten av skogen.
I Pålsjö backar kan man finna en stor mängd olika växter. Blekbalsaminen växer i de skuggiga delarna och i tämligen stort antal. Vid åkrarna kam man hitta växter som skatnäva, glansveronika, jordreva, fårtunga, lomme och kornvallmo. Jag har även sett ett par exemplar av rödmire.
Bland det märkligaste jag hittat här är höskallra.

© Lars G Brunkman - All rights reserved
Senaste uppdatering 2004-12-18