Råådalen
Ett nästan tropiskt vattenrike

Bilder
Råådalen
Skog vid betesmarken

Råådalen
Vitsippsskog

Råådalen
Vattensamling
Allmänt
Råådalen är ett populärt utflyktsmål med ett rikt fågel- och växtliv. Den smala Råå-ån rinner här och mynnar som namnet antyder i Råå där den vidgas och blir Råå hamn innan den slutligen rinner ut i Öresund.
Man kan vandra i Råådalen längs ån från Råå och upp till Gantofta. Strax innan Görarps mölla, som ligger ungefär halvvägs till Gantofta, passerar E6:an på en bro över ån med buller som följd.
Alldeles invid sagda väg ligger ett litet kraftverk med ett vattenfall. Här har man anlagt en laxtrappa och på höstkanten kan man få se laxar göra imponerande försök att ta sig upp för vattenfallet.

Biotop
Råådalen bjuder på ett ganska varierat landskap. Här finns ängar, åkrar och en större ädellövskog som mest består av stora ekar. Själva ån kantas av askar och alar, men även andra träd förekommer.
Alldeles i närheten av Gantofta finns en betesmark som ibland är ganska sumpig.

Växter
På våren är förekomsten av vitsippa och svalört påtaglig, men även vintergröna, lungört, rödblära, humleblomster och skogsviol kan ses.
På sommaren kan man hitta växter som älgört, småborre, knölklocka, rödblära, hampdån, pipdån, kåltistel, ullig kardborre och rödfibbla. I vattensamlingarna kan man hitta blomvass, gul näckros och vattenpilört.
På ängarna i dalen trivs stånds, såpnejlika och blåeld. Här finns även arter som harkål och gråbinka.
Blekbalsamin växer i dalen vid ån och även släktingen jättebalsamin.
Detta är naturligtvis bara en del av alla växter här förekommer.

© Lars G Brunkman - All rights reserved
Senaste uppdatering 2004-12-18