Praktlysing
Lysimáchia punctáta

Praktlysing
Familj
Andra namn
Storlek
Blommar
Förekomst
Biotop
Kort beskrivning
Gullviveväxter - Primulaceae
-
0,5 - 1 m
Juli - augusti
Mindre allmän (ofta odlad)
Fuktiga ställen, diken
Blommar med gula blommor i toppställd sammansatt klase. Foderbladen saknar rödbruna kanter. Bladen är lansettlika.


Praktlysing
Praktlysing är en ursprungligen odlad art som förvidats och kan påträffas i diken och dylikt. Exemplaren på bilderna här växte just i ett dike vid en tämligen livligt trafikerad väg.
Praktlysing är släkt med den betydligt vanligare videörten och liknar mycket denna. Det man lättast skiljer den från videört på är att foderbladen saknar rödbruna kanter.

Fotogalleri

Praktlysing  Praktlysing
© Lars G Brunkman - All rights reserved
Senaste uppdatering 2004-12-16