Rosendunört
Epilóbium hirsútum

Rosendunört
Familj
Andra namn
Storlek
Blommar
Förekomst
Biotop
Kort beskrivning
Nattljusväxter - Onagraceae
-
0,5 - 1,5 m
Juli - september
Tämligen allmän
Fuktiga ställen, diken, vägkanter
Hög, mjukhårig ört som blommar med 1,5 - 2,5 cm stora, rosenröda blommor. Märket är 4-flikigt. Bladen är vanligen motsatta, lansettlika och sågade; de övre är halvt stjälkomfattande, .


Rosendunört
Mitt första möte med rosendunört ägde rum på en liten fuktig äng bara en liten bit från där jag bor. Det är också där som fotot ovan är taget. Efter det har jag sett rosendunört på ett stort antal ställen. Den växer i stora bestånd i diken längs våra vägar och cykelvägar.
Att rosendunört är släkt med mjölkörten syns tydligt på blommorna.

Fotogalleri

Rosendunört  Rosendunört  Rosendunört
© Lars G Brunkman - All rights reserved
Senaste uppdatering 2004-12-17