Skogsbingel
Mercurialis perennis

Skogsbingel
Familj
Andra namn
Storlek
Blommar
Förekomst
Biotop
Kort beskrivning
Törelväxter - Euphorbiaceae
-
2 - 3 dm
April - maj
Tämligen allmän
Lundar, skogar
Har både han- och honblommor. Hanblommorna är i glesa ax medan honblommorna är ensamma eller två tillsammans på långa skaft. Bladen är motsatta och ovalt lansettlika.


Skogsbingel är inte en växt man direkt lägger märke till då den är dels lågväxt och dels tämligen oansenlig. Men den tål verkligen att tittas närmare på, och då inte minst de olika blommorna. Hanblommorna är vitaktiga och sitter i glesa, långsträckta ax. Honblommorna ser ut som gröna, lite håriga bär
Skogsbingel tillhör törelväxterna dit även vår vanliga julstjärna och den kaktusliknande High Chaparallen hör. Vill man se en skogsbingel utan att ge sig ut i skogen går det bra att ta fram en svensk hundralapp. Växten finns nämligen avbildad på den.

Fotogalleri

Skogsbingel  Skogsbingel  Skogsbingel
© Lars G Brunkman - All rights reserved
Senaste uppdatering 2004-12-05