Stinknäva
Geránium Robertiánum

Stinknäva
Familj
Andra namn
Storlek
Blommar
Förekomst
Biotop
Kort beskrivning
Näveväxter - Geraniaceae
-
2 - 3 dm
Juni - september
Allmän
Skuggig, stenig mark; skogsvägar
Blommar med ljusröda blommor. Körtelhårig. Bladen har kantig omkrets; är nästan figrade med spetsigt flikiga småblad.


Stinknäva
Denna lilla näva fann jag växande längs med en grusväg där denna passerade genom en lövskog. Ett djupt dike gjorde fotograferingen svårare men inte värre än att det lyckades bli ett par bilder (ovan och nedan).
Stinknäva är släkt med bl a blodnäva och midsommarblomster (skogsnäva).

Fotogalleri

Stinknäva  Stinknäva
© Lars G Brunkman - All rights reserved
Senaste uppdatering 2004-12-06