Trift
Arméria maritíma

Trift
Familj
Andra namn
Storlek
Blommar
Förekomst
Biotop
Kort beskrivning
Marrispväxter - Plumbaginaceae
-
1 - 2 dm
(Maj) Juni - augusti (september)
Tämligen allmän
Backar, ängar, sandiga hedar
Blommar med ljust rosaröda blommor i huvudlik samling omgiven av högblad. Bladen är smala och sitter i en tät rosett.


Trift
Trift är en växt jag minns från bardomens promenader på Vikens hed. Triften är något av en karaktärsväxt där, och det är även där fotot ovan är taget.
Trift är en växt som tycker om salt varför den är en kustbunden art. Men man kan även träffa på den i vägkanter längre inåt land. Detta beroende på att allt (onödigt) saltande på våra vägar vintertid. (Triftens spridning är väl det enda positiva med vägsaltet).

Fotogalleri

Trift
© Lars G Brunkman - All rights reserved
Senaste uppdatering 2004-12-17