Vattenveronika
Verónica anagallis-aquatican

Vattenveronika
Familj
Andra namn
Storlek
Blommar
Förekomst
Biotop
Kort beskrivning
Lejongapsväxter - Scrophulariaceae
-
2 - 3 dm
Juni - september
Tämligen allmän
Bäckar, diken
Blommar med högblå blommor i klasar från bladvecken. Bladen är äggrunda eller brett ovala, skaftade, finsågade eller helbräddade.


Vattenveronika
Vattenveronika är en växt som skäl för sitt namn. Jag är visserligen inte helt säker på att det var en bäck de här växte vid men där var i alla fall vatten. De växte tillsammans med åkerförgätmigej och ett par olika dunörter.
Vattenveronika är en av många nya växter jag stiftade bekantskap med den osedvanligt varma och vackra sommaren 2002.

© Lars G Brunkman - All rights reserved
Senaste uppdatering 2004-12-18