Videört
Lysimáchia vulgáris

Videört
Familj
Andra namn
Storlek
Blommar
Förekomst
Biotop
Kort beskrivning
Gulllviveväxter - Primulaceae
Strandlysing
0,5 - 1 m
Juli -augusti
Allmän
Stränder, kärr, åkrar
Blommar med gula, klocklika blommor i toppställd och sammansatt klase. Bladen är lansettlika, de övre 3 till 4 i krans. Foderbladen har rödbruna kanter (jfr praktlysing).


Videört
Videört, eller strandlysing, är en högväxt ört med vackert gula blommor. Man ser den ofta i fuktig omgivning t ex diken eller åkerkanter. Den är mycket lik den odlade och förvildade praktlysingen men skiljs nog bäst från denna på att foderbladen är tydligt rödbruna. Blomställningen är också mer pyramidformad.

© Lars G Brunkman - All rights reserved
Senaste uppdatering 2004-12-18