Vintergröna
Vinca minor

Vintergröna
Familj
Andra namn
Storlek
Blommar
Förekomst
Biotop
Kort beskrivning
Vintergrönor - Apocynaceae
-
Ris; 1 - 3 m
April - maj
Mindre allmän (odlad - förvildad)
Skogar, backar, klippor
Blommar med blåviolett femtaliga blommor med vit kronpip. Bladen är blankt gröna, motsatta, elliptiska och nästan läderartade med korta skaft. Stammarna är rotslående. Blommorna är omisskänliga och blir 25 - 30 mm vida


Vintergröna
Vintergröna är en ständigt grön, krypande halvbuske som ofta odlas som trädgårdsväxt. Den kan påträffas förvildad (vilket jag gjort) och den är härdig i hela landet. Det första man egentligen ser av den är de vackra blommorna som, om man tittar på nära håll, har en blåviolett pentagon i det vita vid kronpipens mynning.
Vintergröna torde knappast kunna förväxlas med andra arter.

© Lars G Brunkman - All rights reserved
Senaste uppdatering 2004-12-18