Vitplister
Lámium album

Vitplister
Familj
Andra namn
Storlek
Blommar
Förekomst
Biotop
Kort beskrivning
Kransblommiga - Lamiaceae
Sockernässla
2 - 5 dm
Maj - oktober
Tämligen allmän
Vägkanter, gårdar, ängar
Blommar med ganska stora, vita blommor. Bladen är skaftade och spetsigt hjärtlika med sågade kanter.


Vitplister
Vitplister är den av plistren jag sett mest av och på flest olika ställen. Den kan vara svår att urskilja bland brännässlor, men ser man bara de vita blommorna är det ingen tvekan om vad det är.
Vitplister är mest lik gulplister, inte minst vad gäller blommorna, men de växer inte på samma ställe.

Fotogalleri

Vitplister  Vitplister  Vitplister
© Lars G Brunkman - All rights reserved
Senaste uppdatering 2004-12-18